Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 27 maja 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Budżet

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn.25.X.1991r. z póż. zm. oraz ustawie o finansach publicznych z dn. 26.XI.1998r. z póż. zm.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i główną księgową, opiniowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Muzeum pokrywa koszt bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

Przychodami  Muzeum są wpływy:

1/ z dotacji budżetowych

2/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

3/ z innych żródeł
Data powstania: 2003-10-09
Data dodania: 2003-10-09
Artykuł czytano 4069 razy
Dodał: Kotfas Małgorzata
Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D