Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 27 maja 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Instrukcja obsługi

BIP-Biuletyn Informacji Publicznej stworzony zgodnie z ustawą o dostepie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112, poz.1198 z 6 września 2001 roku/ oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U.Nr 67,poz. 619 z 17 maja 2002r./.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w przedmiotowej stronie BIP uzyskuje się przez stronę główną Biuletynu www.bip.gov.pl poprzez menu podmiotowe lub przedmiotowe lub bezpośrednio przez przedmiotową stronę BIP www.muzeum.ebip.info

Informacje publiczne zawarte w podmiotowym Biuletynie udostepniane są wszystkim zainteresowanym. Sposób dostępu do informacji nieudostepnionych w Biuletynie Informacji Publicznej zawiera przycisk,, Nieudostepnione w BIP'' w menu głównym.

Podstawowym elementem pozyskiwania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej jest GŁÓWNE MENU umieszczone po lewej stronie biuletynu, zawierajace wykaz grup tematycznych, zestawiających informacje publiczne udostepnione w BIP. Po wciśnięciu lewym klawiszem myszy nazwy kategorii - informacje zapisane w jej zawartości wyświetlają się w środkowej części ekranu.

W temacie DANE kategoria ,,Podstawowe informacje" zawiera podstawowe dane o Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Kategoria ,,Forma prawna'' przedstawia stan prawny jednostki. Kategoria ,,Władze'' obejmuje dwie podkategorie Dyrektor i Rada Muzeum. Temat ,,STRUKTURA ORGANIZACYJNA'' zawiera nastepujace kategorie: ,,Stanowiska'' z wykazem stanowisk zawierającym osoby sprawujące funkcje oraz numery telefonów, ,,Działy Muzeum", ,,Oddziały'' oraz ,,Przedmiot działalności'' Muzeum.

Grupa tematyczna MENU PRZEDMIOTOWE zawiera kategorie ,,Dokumenty'' z wyszczególnieniem aktów określających organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum, ,,Zamówienia publiczne/przetargi'' z podaniem ogłoszeń o udzielanych zamówieniach publicznych/przetargach, ,,Załatwianie spraw'' z opisem godzin pracy Muzeum, ,,Skargi i wnioski'' zawierajace sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ,,Zasady funkcjonowania'' z opisem zasad, ,,Rejestry, ewidencje, archiwa", ,,Budżet" - podstawy funkcjonowania gospodarki finansowej jednostki i ,,Moja sprawa"

W grupie ,,BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ'' po wcisnieciu ,,Redakcja biuletynu'', ,,Instrukcja obsługi'' - zawiera niniejszy tekst. ,,Nieudostepnione w BIP'' podaje sposób dostepu do informacji nieudostepnionych w BIP.

,,Rejestr zmian'' zawiera listę zmian w Biuletynie, oznaczenie tożsamości osoby, która zmianę wprowadziła w danym dziale i rodzaj zmiany. Na każdej stronie Biuletynu wyświetlana jest informacja, kto i kiedy ją wprowadził na stronę lub czas modyfikacji.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie znajduja sie nastepujące elementy: w lewej, górnej części ekranu znajduje sie logo strony głównej Biuletynu, przycisk umożliwiający przejście na stronę główną BIP prowadzoną przez MSWiA.

Z prawej strony znajduje sie moduł wyszukiwania, umożliwiajacy odnalezienie informacji zawierającej frazę lub słowo wpisane w okienku. Wynik wyszukiwania otrzymany w postaci wykazu informacji, w których wyraz lub fraza wystapiła.
Data powstania: 2005-02-04
Data dodania: 2005-02-04
Artykuł czytano 4835 razy
Dodał: Kotfas Małgorzata
Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D