Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 27 maja 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Nieudostępnione w BIP

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji publicznej następuje po   złożeniu stosownego wniosku o udostepnienie informacji, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona niezwłocznie /zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198/.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, tel: /54/ 232-36-25.

Udostepnianie informacji publicznej następuje bez zbednej zwłoki, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostepniona ww. terminie, podmiot obowiazany do jej udostepnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóżnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Data powstania: 2007-01-31
Data dodania: 2007-01-31
Artykuł czytano 3286 razy
Dodał: Kotfas Małgorzata
Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D