Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 27 maja 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Przedmiot działalności

Przedmiotem dzialałalności Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest:

- gromadzenie dóbr kultury w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum oraz wszwlkich dzieł i prac ikonograficznych oraz dokumentacyjnych;

- stałe i systematyczne uzupełnianie zbiorów przez nowe nabytki uzyskane drogą przydziałów, zakupów, darowizn, zapisów przez przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych;

- inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;

- konserwacja muzealiów i przechowywanie ich w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych i znalezisk archeologicznych;

- organizacja wystaw stałych, czasowych, objazdowych i udzielanie pomocy innym podmiotom prowadzącym działalność wystawienniczą;

- udostepnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;

- opracowywanie i publikacja prac naukowych i popularnonaukowych;

- prowadzenie biblioteki oraz dokumentacji fotograficznej z zakresu dyscyplin objętych działalnością Muzeum, udostępniając ją osobom zainteresowanym;

- inspirowanie i prowadzenie doskonalenia swych pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji;

- prowadzenie wymiany doświadczeń i osiągnięć z innymi muzeami w Polsce i za granicą oraz z innymi pokrewnymi instytucjami;

- udzielanie konsultacji badaczom i innym osobom, świadcząc usługi w zakresie dokumentacji fotograficznej i konserwacji muzealiów oraz wydawanie bezpośrednio lub drogą wymiany egzemplarzy własnych wydawnictw innym instytucjom naukowym i osobom zainteresowanym w kraju i za granicą.
Data powstania: 2003-07-15
Data dodania: 2003-07-15
Artykuł czytano 3904 razy
Dodał: Kotfas Małgorzata
Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D