Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 17 września 2021
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Rejestr zmian

To jest tekst archiwalny z 2009-05-15 12:48:21

 

Muzeum jest wojewódzką, samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno - oświatowym. Organizatorem Muzeum jest Sejmik województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister kultury, a nadzor bezpośredni Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego. Muzeum wpisane jest pod numerem EK II 4011/05/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej wpisane jest rownież do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury pod numerem DM IV/PRM/28/98 i jest uprawnione do używania nazwy ,,muzeum rejestrowane''. Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D