Budżet

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn.25.X.1991r. z późniejszymi zmianami oraz ustawie o finansach publicznych z dn. 26.XI.1998r. z późniejszymi zmianami.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i główną księgową, opiniowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Muzeum pokrywa koszt bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

Przychodami  Muzeum są wpływy:

 1. z dotacji budżetowych
 2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
 3. z innych źródeł
 • Brak załączników

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Budżet