Zasady funkcjonowania

Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność przed Zarządem Województwa kujawsko-Pomorskiego za całokształt działalności i wyniki pracy instytucji.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 • kierownicy działów,
 • kierownicy oddziałów,
 • główna księgowa.

Dyrektora wspiera Rada Muzealna.

Działalność Muzeum oparta jest na rocznych planach pracy:

 • długofalowych planach badań naukowych
 • rocznych planach działalności oświatowych
 • rocznych planach wydawnictw
 • rocznych planach w zakresie inwestycji, remontów, itp.
 • rocznych planach finansowych
 • rocznych planach inwentaryzacji
 • kwartalnych planach pracy

Regulamin organizacyjny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku znajduje się w zakładce ZAŁĄCZNIKI.

 • Regulamin organizacyjny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 • Progam działania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2028 r.

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  13-04-2023
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-08-01 07:36:22
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-08-01 07:35:35
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-07-26 22:22:26
  Przez:
  Administrator