Rejestry, ewidencje, archiwa

Dział Inwentarzy i Dokumentacji Naukowej prowadzi:

 • księgę wpływu muzealiów
 • księgę ruchu muzealiów
 • księgę depozytu
 • inwentarz muzealny w systemie ewidencji komputerowej programu ,, MONA ”
 • księgi inwentarzowe ilościowe majątku Muzeum
 • rejestr numerów kart ewidencyjnych
 • archiwum zakładowe

Sekretariat prowadzi:

 • książkę kancelaryjną dla rejestracji pism przychodzących
 • książkę kancelaryjną dla rejestracji pism wychodzących
 • rejestr delegacji
 • księgę skarg i wniosków
 • książkę kontroli

Księgowość prowadzi:

 • księgi rachunkowe
 • karty wynagrodzeń
 • księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe majątku trwałego Muzeum

Dział Administracji prowadzi:

 • kartoteki osobowe pracowników
 • rejestr zamówień publicznych
 • Brak załączników
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 22:21:52
  Przez:
  Administrator