Nieudostępnione w BIP

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji publicznej następuje po   złożeniu stosownego wniosku o udostepnienie informacji, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona niezwłocznie /zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198/.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, tel: /54/ 232-36-25.

Udostepnianie informacji publicznej następuje bez zbednej zwłoki, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostepniona ww. terminie, podmiot obowiazany do jej udostepnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóżnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 • Brak załączników
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 12:58:46
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 22:24:19
  Przez:
  Administrator