Forma prawna

Muzeum jest wojewódzką, samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Muzeum wpisane jest pod numerem EK II 4011/05/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej wpisane jest również do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury pod numerem DM IV/PRM/28/98 i jest uprawnione do używania nazwy ,,muzeum rejestrowane”.

Poniżej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI znajduje się Statut Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

 • Statut Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 2021 r.

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  01-08-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-08-01 07:32:30
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-08-01 07:32:09
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-08-01 07:31:45
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-07-26 22:20:03
  Przez:
  Administrator