Zasady funkcjonowania

Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność przed Zarządem Województwa kujawsko-Pomorskiego za całokształt działalności i wyniki pracy instytucji.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 • kierownicy działów,
 • kierownicy oddziałów,
 • główna księgowa.

Dyrektora wspiera Rada Muzealna.

Działalność Muzeum oparta jest na rocznych planach pracy:

 • długofalowych planach badań naukowych
 • rocznych planach działalności oświatowych
 • rocznych planach wydawnictw
 • rocznych planach w zakresie inwestycji, remontów, itp.
 • rocznych planach finansowych
 • rocznych planach inwentaryzacji
 • kwartalnych planach pracy

W zakładce ZAŁĄCZNIKI znajdują się:

 • Porozumienie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej o zasadach wykonywania pracy zdalnej
 • Regulamin pracy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Regulamin organizacyjny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Progam działania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2028 r.
 • Regulamin organizacyjny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 • Progam działania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2028 r.

 • Regulamin pracy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 • Porozumienie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej o zasadach wykonywania pracy zdalnej

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Zasady funkcjonowania