Instrukcja obsługi BIP

NAPISAĆ OD NOWA

BIP-Biuletyn Informacji Publicznej stworzony zgodnie z ustawą o dostepie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112, poz.1198 z 6 września 2001 roku/ oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U.Nr 67,poz. 619 z 17 maja 2002r./.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w przedmiotowej stronie BIP uzyskuje się przez stronę główną Biuletynu www.bip.gov.pl poprzez menu podmiotowe lub przedmiotowe lub bezpośrednio przez przedmiotową stronę BIP www.muzeum.ebip.info

Informacje publiczne zawarte w podmiotowym Biuletynie udostepniane są wszystkim zainteresowanym. Sposób dostępu do informacji nieudostepnionych w Biuletynie Informacji Publicznej zawiera przycisk,, Nieudostepnione w BIP” w menu głównym.

Podstawowym elementem pozyskiwania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej jest GŁÓWNE MENU umieszczone po lewej stronie biuletynu, zawierajace wykaz grup tematycznych, zestawiających informacje publiczne udostepnione w BIP. Po wciśnięciu lewym klawiszem myszy nazwy kategorii – informacje zapisane w jej zawartości wyświetlają się w środkowej części ekranu.

W temacie DANE kategoria ,,Podstawowe informacje” zawiera podstawowe dane o Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Kategoria ,,Forma prawna” przedstawia stan prawny jednostki. Kategoria ,,Władze” obejmuje dwie podkategorie Dyrektor i Rada Muzeum. Temat ,,STRUKTURA ORGANIZACYJNA” zawiera nastepujace kategorie: ,,Stanowiska” z wykazem stanowisk zawierającym osoby sprawujące funkcje oraz numery telefonów, ,,Działy Muzeum“, ,,Oddziały” oraz ,,Przedmiot działalności” Muzeum.

Grupa tematyczna MENU PRZEDMIOTOWE zawiera kategorie ,,Dokumenty” z wyszczególnieniem aktów określających organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum, ,,Zamówienia publiczne/przetargi” z podaniem ogłoszeń o udzielanych zamówieniach publicznych/przetargach, ,,Załatwianie spraw” z opisem godzin pracy Muzeum, ,,Skargi i wnioski” zawierajace sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ,,Zasady funkcjonowania” z opisem zasad, ,,Rejestry, ewidencje, archiwa“, ,,Budżet” – podstawy funkcjonowania gospodarki finansowej jednostki i ,,Moja sprawa

W grupie ,,BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ” po wcisnieciu ,,Redakcja biuletynu”,,Instrukcja obsługi” – zawiera niniejszy tekst. ,,Nieudostepnione w BIP” podaje sposób dostepu do informacji nieudostepnionych w BIP.

,,Rejestr zmian” zawiera listę zmian w Biuletynie, oznaczenie tożsamości osoby, która zmianę wprowadziła w danym dziale i rodzaj zmiany. Na każdej stronie Biuletynu wyświetlana jest informacja, kto i kiedy ją wprowadził na stronę lub czas modyfikacji.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie znajduja sie nastepujące elementy: w lewej, górnej części ekranu znajduje sie logo strony głównej Biuletynu, przycisk umożliwiający przejście na stronę główną BIP prowadzoną przez MSWiA.

Z prawej strony znajduje sie moduł wyszukiwania, umożliwiajacy odnalezienie informacji zawierającej frazę lub słowo wpisane w okienku. Wynik wyszukiwania otrzymany w postaci wykazu informacji, w których wyraz lub fraza wystapiła.

 • Brak załączników

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Instrukcja obsługi BIP