Nieudostępnione w BIP

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji publicznej następuje po   złożeniu stosownego wniosku o udostepnienie informacji, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona niezwłocznie /zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198/.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, tel.: /54/ 232-36-25.

Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostepnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 • Brak załączników

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Nieudostępnione w BIP