Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – I etap

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV45100000-8,45111300-1,45261000-4,45261100-5,45261210-9,45262690-4,45320000-6,45421132-8,45262520-2,45262522-6
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:  Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – I etap

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AD.216.1/20
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:18-05-2020 10:00
 • Termin składania ofert:02-06-2020 09:00
 • Termin otwarcia ofert:02-06-2020 09:05
 • Miejsce złożenia oferty:Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • Brak załączników

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – I etap