Roboty budowlane „Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)”

 • MZKiD-AG.216.224 Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.224 SWZ + Załączniki – 1-8

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 10 – STWiOR

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane1

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane2

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024_2

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Wprowadzono
  16-04-2024
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  22-05-2024
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-22 13:54:15
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-16 09:19:54
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-06 14:37:14
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-06 11:16:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-30 14:20:16
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-30 10:46:57
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 23:12:32
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 13:03:13
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:44:06
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:36:51
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:05:21
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:01:08
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 11:53:37
  Przez:
  Administrator