Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap II

Przedmiotowe postępowanie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod bezpośrednim linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfd1ddb5-c687-11ed-9355-06954b8c6cb9

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV45210000-2,4512313-3,45240000-1,03419000-0,45350000-5,45000000-7,45300000-0,45111291-4,45442100-8,45262300-4,45312310-3,45410000-4,45421000-4,39290000-1
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap II

 • Status zamówieniaprzed-terminem-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2023/BZP 00143141/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1/23
 • Numer planu postępowań: 2023/BZP 00054450/01/P
 • Data ogłoszenia:20-03-2023 00:00
 • Termin składania ofert:05-04-2023 00:00
 • Termin otwarcia ofert:05-04-2023 00:00
 • Miejsce złożenia oferty:https://ezamowienia.gov.pl
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfd1ddb5-c687-11ed-9355-06954b8c6cb9
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap II