Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – I etap

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV45100000-8, 45111300-1, 45261000-4, 45261100-5, 45261210-9, 45262520-2, 45262522-6, 45262690-4, 45320000-6, 45421132-8
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:  Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – I etap

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AD.216.1/20
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:18-05-2020 10:00
 • Termin składania ofert:02-06-2020 09:00
 • Termin otwarcia ofert:02-06-2020 09:05
 • Miejsce złożenia oferty:Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • AG.216.1-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-20-SIWZ

 • AG.216.1-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.1-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.1-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.1-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.1-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.1-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.1-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.1-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.1-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-branza-architektoniczna-konstrukcyjna

 • AG.216.1-20-Zal-10-do-SIWZ-STWiOR

 • AG.216.1-20-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych

 • AG.216.1-20-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.1-20-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.1-20-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – I etap