Zasady przekazywania zabytków archeologicznych do zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przyjmuje zabytki archeologiczne po uprzednim wypełnieniu wniosku i potwierdzeniu znajomości regulaminu oraz akceptacji przez Dyrektora Muzeum powyższych dokumentów. Promesa wydawana jest na podmiot, na który wystawiono pozwolenie na badania archeologiczne.
Prosimy po wypełnieniu wniosku odesłać skan na adres mailowy archeologia@muzeum.wloclawek.pl.
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Zasady wydawania promesy i przekazywania zabytków archeologicznych do zbiorów MZKiD