Instrukcja obsługi BIP

BIP-Biuletyn Informacji Publicznej stworzony zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112, poz.1198 z 6 września 2001 roku/ oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U.Nr 67,poz. 619 z 17 maja 2002r./.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w przedmiotowej stronie BIP uzyskuje się przez stronę główną Biuletynu www.bip.gov.pl poprzez menu podmiotowe lub przedmiotowe lub bezpośrednio przez przedmiotową stronę BIP bip.muzeum.wloclawek.pl

Informacje publiczne zawarte w podmiotowym Biuletynie udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Sposób dostępu do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej zawiera przycisk,, Nieudostępnione w BIP” w menu redakcyjnym.

Podstawowym elementem pozyskiwania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej jest GŁÓWNE MENU umieszczone po prawej stronie biuletynu, zawierające wykaz grup tematycznych, zestawiających informacje publiczne udostępnione w BIP. Po wciśnięciu lewym klawiszem myszy nazwy kategorii – informacje zapisane w jej zawartości wyświetlają się w lewej części ekranu.

Zamówienia publiczne

 • Zamówienia bieżące – toczące się aktualnie postępowania
 • Zamówienia zakończone – lista zamówień zakończonych
 • Plany zamówień publicznych – lista postępowań w poszczególnych latach
 • Archiwum BIP – link do poprzedniej wersji systemu zawierającej archiwalne dane.

Menu podmiotowe

W temacie Menu podmiotowe

 • Podstawowe informacje – podstawowe dane o Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 • Forma prawna – stan prawny jednostki.
 • Władze obejmuje dwie podkategorie Dyrektor i Rada Muzeum. Kategoria
 • Stanowiska – wykaz stanowisk zawierającym osoby sprawujące funkcje oraz numery telefonów.
 • Działy Muzeum lista działów
 • Oddziały lista oddziałów.

Menu przedmiotowe

 • Rejestry, ewidencje, archiwa
 • Załatwianie spraw z opisem godzin pracy Muzeum
 • Skargi i wnioski – sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Zasady funkcjonowania z opisem zasad
 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 • RODO
 • Deklaracja dostępności
 • Dokumenty z wyszczególnieniem aktów określających organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum
 • Budżet – podstawy funkcjonowania gospodarki finansowej jednostki

Menu redakcyjne

 • Instrukcja obsługi BIP – niniejszy tekst
 • Redakcja biuletynu
 • Historia zmian – dla poszczególnych stron. Na każdej stronie Biuletynu wyświetlana jest informacja, kto i kiedy ją wprowadził na stronę lub czas modyfikacji.
 • Mapa strony – lista wszystkich stron w systemie
 • Nieudostępnione w BIP – sposób dostępu do informacji nieudostępnionych w BIP
 • Ustawa o BIP

Dodatkowe elementy

Oprócz menu: zamówień publicznych, podmiotowego, przedmiotowego i redakcyjnego na stronie znajdują sie następujące elementy:

 • Logo Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, będące linkiem do strony internetowej Muzeum
 • moduł wyszukiwania – z prawej strony górnej części ekranu, umożliwiający odnalezienie informacji zawierającej frazę lub słowo wpisane w okienku.

 

 • Brak załączników
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  29-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-29 08:41:06
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 13:19:55
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 13:19:42
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 22:23:26
  Przez:
  Administrator