OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

 • AG.216.2/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.2/21 – SWZ

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art-125-ust-1

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.2/21 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ

 • AG.216.2/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.2/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.2/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy wykaz godzin ochrony obiektów w 2022 r.

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:56:57
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:54:19
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:31:07
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:22:08
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:02:57
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 10:48:36
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 09:58:53
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:25
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:02
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 00:39:11
  Przez:
  Administrator