Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – etap II

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1/21 – SWZ

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża architektoniczno-konstrukcyjna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża elektryczna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża sanitarna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt wykonawczy zabezpieczeń elektronicznych

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt przyłącza wodociągowego

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – 1 strona projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – Uwagi do projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 • AG.216.1/21 – Wyjaśnienia do SWZ w związku z pytaniem

 • AG.216.1/21 – Zmiana SWZ

 • AG.216.1/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.1/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 01:47:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 22:27:44
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:56:51
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:56:16
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:54:29
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:30:55
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:22:02
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:02:53
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 10:48:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 09:58:45
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:11
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 00:50:35
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 23:55:33
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 23:52:33
  Przez:
  Administrator