WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MUZEUM ZBIORÓW SZTUKI PRZY UL.ZAMCZEJ 10/12 WE WŁOCŁAWKU

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV45100000-8, 45261210-9, 45261410-1, 45261420-4, 45262500-6, 45312311-0, 45320000-6, 45442100-8, 50800000-3
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego budynku Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 we Włocławku

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AD.216.1/19
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:20-05-2019 10:00
 • Termin składania ofert:04-06-2019 08:30
 • Termin otwarcia ofert:04-06-2019 08:35
 • Miejsce złożenia oferty:\"Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,\"
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • AG.216.1-19-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-19-SIWZ

 • AG.216.1-19-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.1-19-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.1-19-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.1-19-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.1-19-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.1-19-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.1-19-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.1-19-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.1-19-Zal-9a-do-SIWZ-Projekt-budowlany

 • AG.216.1-19-Zal-9b-do-SIWZ-Projekt-instalacja-odgromowa

 • AG.216.1-19-Zal-10a-do-SIWZ-STWiOR-dach

 • AG.216.1-19-Zal-10b-do-SIWZ-STWiOR-instalacja-odgromowa.pdf

 • AG.216.1-19-Zal-11a-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych-dach

 • AG.216.1-19-Zal-11b-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych-instalacja-odgromowa

 • AG.216.1-19-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-19-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.1-19-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.1-19-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MUZEUM ZBIORÓW SZTUKI PRZY UL.ZAMCZEJ 10/12 WE WŁOCŁAWKU