WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MUZEUM ZBIORÓW SZTUKI PRZY UL.ZAMCZEJ 10/12 WE WŁOCŁAWKU

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:Przetarg nieograniczony,
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:45100000-8, 45261210-9, 45261410-1, 45261420-4, 45262500-6, 45312311-0, 45320000-6, 45442100-8, 50800000-3,
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego budynku Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 we Włocławku

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AD.216.1/19
 • Data ogłoszenia: 20-05-2019
 • Termin składania ofert: 04-06-2019
 • Termin otwarcia ofert: 04-06-2019
 • Miejsce złożenia oferty:

  "Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,"

 • AG.216.1-19-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-19-SIWZ

 • AG.216.1-19-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.1-19-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.1-19-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.1-19-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.1-19-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.1-19-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.1-19-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.1-19-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.1-19-Zal-9a-do-SIWZ-Projekt-budowlany

 • AG.216.1-19-Zal-9b-do-SIWZ-Projekt-instalacja-odgromowa

 • AG.216.1-19-Zal-10a-do-SIWZ-STWiOR-dach

 • AG.216.1-19-Zal-10b-do-SIWZ-STWiOR-instalacja-odgromowa.pdf

 • AG.216.1-19-Zal-11a-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych-dach

 • AG.216.1-19-Zal-11b-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych-instalacja-odgromowa

 • AG.216.1-19-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-19-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.1-19-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.1-19-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 11:09:55
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 10:38:41
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 01:31:25
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:44:22
  Przez:
  Administrator