Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

 • Status zamówieniaunieważniony
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AD.216.2/20
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:30-09-2020 10:00
 • Termin składania ofert:15-10-2020 12:05
 • Termin otwarcia ofert:15-10-2020 12:15
 • Miejsce złożenia oferty:Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • AG.216.2-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.2-20-SIWZ

 • AG.216.2-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.2-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.2-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.2-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.2-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.2-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.2-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.2-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.2-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-budowlany

 • AG.216.2-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-instalacja-odgromowa

 • AG.216.2-20-Zal-10-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot

 • AG.216.2-20-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych

 • AG.216.2-20-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.2-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.2-20-Uniewaznienie-przetargu

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku