Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:Przetarg nieograniczony,
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

 • Status zamówienia: Unieważniony
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AD.216.2/20
 • Data ogłoszenia: 30-09-2020
 • Termin składania ofert: 15-10-2020
 • Termin otwarcia ofert: 15-10-2020
 • Miejsce złożenia oferty:

  Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,

 • AG.216.2-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.2-20-SIWZ

 • AG.216.2-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.2-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.2-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.2-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.2-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.2-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.2-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.2-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.2-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-budowlany

 • AG.216.2-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-instalacja-odgromowa

 • AG.216.2-20-Zal-10-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot

 • AG.216.2-20-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych

 • AG.216.2-20-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.2-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.2-20-Uniewaznienie-przetargu

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 11:51:08
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:50:12
  Przez:
  Administrator