Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I

Przedmiotowe postępowanie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod bezpośrednim linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV39290000-1, 45100000-8, 45111213-4, 45262300-4, 45262690-4, 45410000-4, 45442100-8
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I

 • Status zamówieniaprzed-terminem-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2022/BZP 00408263/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1/22
 • Numer planu postępowań:2022/BZP 00034154/01/P
 • Data ogłoszenia:25-10-2022 11:10
 • Termin składania ofert:09-11-2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert:09-11-2022 10:30
 • Miejsce złożenia oferty:https://ezamowienia.gov.pl
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I