Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I

Przedmiotowe postępowanie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod bezpośrednim linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:PL - Tryb Podstawowy (art. 275),
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:39290000-1, 45100000-8, 45111213-4, 45262300-4, 45262690-4, 45410000-4, 45442100-8,
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2022/BZP 00408263/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.1/22
 • Numer planu postępowań: 2022/BZP 00034154/01/P
 • Data ogłoszenia: 25-10-2022
 • Termin składania ofert: 09-11-2022
 • Termin otwarcia ofert: 09-11-2022
 • Miejsce złożenia oferty:

  https://ezamowienia.gov.pl

 • Adres strony internetowej postępowania: http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl
 • Wprowadzono
  25-10-2022
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Zmodyfikowano
  05-12-2022
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-12-05 08:42:26
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-12-05 08:42:25
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-11-28 16:11:31
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-11-19 12:53:56
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-11-19 12:48:39
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-11-09 10:02:56
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-10-25 14:25:18
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2022-10-25 13:52:37
  Przez:
  Wioleta Osińska