„Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”

Przedmiotowe postępowanie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod bezpośrednim linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9b5ef12-f878-11ed-9355-06954b8c6cb9

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznego
 • Główny kod CPV50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

 • Status zamówieniaprzed-terminem-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2023/BZP 00228380
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.2/23
 • Numer planu postępowań:2023/BZP 00054450/01/P
 • Data ogłoszenia:23-05-2023 12:16
 • Termin składania ofert:07-06-2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert:07-06-2023 12:30
 • Miejsce złożenia oferty:https://ezamowienia.gov.pl
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a9b5ef12-f878-11ed-9355-06954b8c6cb9
 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.223 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_STWiOR MUZEUM DACH SŁOWACKIEGO 1a

 • MZKiD-AG.216.223 – MZKiD dach Słowackiego 2023 – przedmiar robót

 • MZKiD-AG.216.223_Zalaczniki 1-8 do SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_Zalacznik 9 – Projekty budowlane

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: „Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”