„Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”

Przedmiotowe postępowanie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod bezpośrednim linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9b5ef12-f878-11ed-9355-06954b8c6cb9

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane, 45100000-8, 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów, 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45262300-4 Betonowanie, 45262522-6 Roboty murarskie, 45262690-4 Remont starych budynków, 45312310-3 Ochrona odgromowa, 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej, 45410000-4 Tynkowanie, 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,
 • Dodakowe kody CPV:
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2023/BZP 00228380
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.2/23
 • Numer planu postępowań: 2023/BZP 00054450/01/P
 • Data ogłoszenia: 23-05-2023
 • Termin składania ofert: 07-06-2023
 • Termin otwarcia ofert: 07-06-2023
 • Miejsce złożenia oferty:

  https://ezamowienia.gov.pl

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.223 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_Zalaczniki 1-8 do SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_Zalacznik 9 – Projekty budowlane

 • MZKiD-AG.216.223_STWiOR MUZEUM DACH SŁOWACKIEGO 1a

 • MZKiD-AG.216.223 – MZKiD dach Słowackiego 2023 – przedmiar robót

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.223 – Informacja z otwarcia ofert – SPROSTOWANIE

 • MZKiD-AG.216.223 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

 • Wprowadzono
  23-05-2023
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Zmodyfikowano
  22-11-2023
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-11-22 22:25:06
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-10-10 12:16:03
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-10-03 16:33:07
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-06-26 13:01:25
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-06-15 10:06:36
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-06-12 13:47:04
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-06-07 14:56:12
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-06-07 12:05:38
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-05-23 13:18:40
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-05-23 13:18:08
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-05-23 13:05:24
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-05-23 12:59:23
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-05-23 12:59:18
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-05-23 12:50:30
  Przez:
  Wioleta Osińska
 • Edytowane
  2023-05-23 12:49:23
  Przez:
  Wioleta Osińska