„Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”

Przedmiotowe postępowanie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod bezpośrednim linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9b5ef12-f878-11ed-9355-06954b8c6cb9

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznego
 • Główny kod CPV50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia
 • Status zamówienia
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:01-01-1970 00:00
 • Termin składania ofert:01-01-1970 00:00
 • Termin otwarcia ofert:01-01-1970 00:00
 • Miejsce złożenia oferty:
 • Adres strony internetowej postępowania:
 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.223 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_STWiOR MUZEUM DACH SŁOWACKIEGO 1a

 • MZKiD-AG.216.223 – MZKiD dach Słowackiego 2023 – przedmiar robót

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • MZKiD-AG.216.223_Zalaczniki 1-8 do SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_Zalacznik 9 – Projekty budowlane

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.223 – Informacja z otwarcia ofert – SPROSTOWANIE

 • MZKiD-AG.216.223 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: „Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”