OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2024 R.

 • Rodzaj zamówienia publicznegoUsługi
 • Typ zamówienia publicznegoPostępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Główny kod CPV79710000-4 - Usługi ochroniarskie
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów
  muzealnych:
  - Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek
  - Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
  - Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek
  - Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek.
  - Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski

 • Status zamówieniaprzed-terminem-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2023/BZP 00504768/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.2/22
 • Numer planu postępowań:2023/BZP 00054450/03/P
 • Data ogłoszenia:22-11-2023 22:00
 • Termin składania ofert:30-11-2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert:30-11-2023 10:30
 • Miejsce złożenia oferty:https://ezamowienia.gov.pl
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c966ef3-8860-11ee-b55a-a22b2d7f700e
 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.4.23 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Załączniki do SWZ

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Regulamin ochrony obiektów

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o zamówieniu – podpis

 • MZKiD-AG.216.4.23 – SWZ – podpis

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Wyjaśnienia do SWZ 28.11.2023r.

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja z otwaria ofert – 30.11.2023.pdf

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2024 R.