OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2024 R.

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Usługi,
 • Tryb zamówienia publicznego:Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Główny kod CPV:79710000-4 - Usługi ochroniarskie,
 • Dodakowe kody CPV:
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów
  muzealnych:
  – Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek
  – Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
  – Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek
  – Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek.
  – Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2023/BZP 00504768/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.2/22
 • Numer planu postępowań: 2023/BZP 00054450/03/P
 • Data ogłoszenia: 22-11-2023
 • Termin składania ofert: 30-11-2023
 • Termin otwarcia ofert: 30-11-2023
 • Miejsce złożenia oferty:

  https://ezamowienia.gov.pl

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.4.23 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Załączniki do SWZ

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Regulamin ochrony obiektów

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o zamówieniu – podpis

 • MZKiD-AG.216.4.23 – SWZ – podpis

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Wyjaśnienia do SWZ 28.11.2023r.

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja z otwaria ofert – 30.11.2023.pdf

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o wyniku postępowania SKAN

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o wyniku postępowania PDF

 • Wprowadzono
  22-11-2023
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  04-03-2024
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-04 14:50:32
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-04 14:50:01
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-01-17 09:46:09
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-12-15 15:32:23
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-30 18:40:08
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-30 10:09:04
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-23 15:07:15
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-22 22:47:27
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-22 22:45:33
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-22 22:42:29
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-22 22:24:21
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-22 22:18:52
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2023-11-22 22:06:51
  Przez:
  Administrator