Roboty budowlane „Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)”

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPostępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, 44220000-8 - Stolarka budowlana, 44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe, 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, 51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego, elektromechaniczne i elektrotechniczne, pozostałe
 • Przedmiot zamówienia

  Pozostałe załączniki prowadzonego postępowania - Projekty budowlane

 • Status zamówieniapo-terminie-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2024/BZP 00286416
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1/24
 • Numer planu postępowań:2024/BZP 00072239/01/P
 • Data ogłoszenia:16-04-2024 00:00
 • Termin składania ofert:06-05-2024 11:00
 • Termin otwarcia ofert:06-05-2024 11:30
 • Miejsce złożenia oferty:
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00348913-fb12-11ee-b81b-aebd110f5279
 • MZKiD-AG.216.224 Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.224 SWZ + Załączniki – 1-8

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 10 – STWiOR

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane1

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane2

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024_2

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Roboty budowlane „Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)”