Roboty budowlane „Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)”

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, 44220000-8 - Stolarka budowlana, 44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe, 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, 51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego, elektromechaniczne i elektrotechniczne, pozostałe,
 • Przedmiot zamówienia:

  Pozostałe załączniki prowadzonego postępowania – Projekty budowlane

 • Status zamówienia: Po terminie składania ofert
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2024/BZP 00286416
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.1/24
 • Numer planu postępowań: 2024/BZP 00072239/01/P
 • Data ogłoszenia: 16-04-2024
 • Termin składania ofert: 06-05-2024
 • Termin otwarcia ofert: 06-05-2024
 • MZKiD-AG.216.224 Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.224 SWZ + Załączniki – 1-8

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 10 – STWiOR

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane1

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane2

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024_2

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Wprowadzono
  16-04-2024
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  22-05-2024
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-22 13:54:15
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-16 09:19:54
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-06 14:37:14
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-06 11:16:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-30 14:20:16
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-30 10:46:57
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 23:12:32
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 13:03:13
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:44:06
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:36:51
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:05:21
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 12:01:08
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-16 11:53:37
  Przez:
  Administrator