Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV45100000-8,45110000-1,45223200-8,45260000-7,45262400-5,45262500-6,45262800-9,45300000-0,45310000-3,45312000-7,45314000-1,45320000-6,45330000-9,45400000-1
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1./17
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:15-03-2017 10:00
 • Termin składania ofert:30-03-2017 08:30
 • Termin otwarcia ofert:30-03-2017 00:35
 • Miejsce złożenia oferty:Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • Brak załączników

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka