Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV45100000-8, 45110000-1, 45223200-8, 45260000-7, 45262400-5, 45262500-6, 45262800-9, 45300000-0, 45310000-3, 45312000-7, 45314000-1, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1./17
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:15-03-2017 10:00
 • Termin składania ofert:30-03-2017 08:30
 • Termin otwarcia ofert:30-03-2017 00:35
 • Miejsce złożenia oferty:Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1-17 – SIWZ

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka