Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu art._125_ust._1 zał nr 5

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • MZKiD-AG.216.124 SWZ

 • MZKiD-AG.216.124 Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • MZKiD-AG.216.124 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Wprowadzono
  04-03-2024
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  06-05-2024
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-05-06 14:37:46
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-18 16:58:56
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-04 15:52:11
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-31 19:46:03
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-13 13:47:35
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-13 09:06:24
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-04 15:10:07
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-04 14:59:47
  Przez:
  Administrator