OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Usługi,
 • Tryb zamówienia publicznego:PL - Tryb Podstawowy (art. 275),
 • Główny kod CPV:79710000-4 - Usługi ochroniarskie,
 • Dodakowe kody CPV:
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych: Gmach Główny Muzeum, Muzeum Historii Włocławka, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Zbiory Sztuki, Dwór w Kłóbce.

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2021/BZP 00281601/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.2/21
 • Numer planu postępowań: 2021/BZP 00006731/01/P
 • Data ogłoszenia: 24-11-2021
 • Termin składania ofert: 02-12-2021
 • Termin otwarcia ofert: 02-12-2021
 • Miejsce złożenia oferty:

  http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP

 • AG.216.2/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.2/21 – SWZ

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art-125-ust-1

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.2/21 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ

 • AG.216.2/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.2/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.2/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy wykaz godzin ochrony obiektów w 2022 r.

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:56:57
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:54:19
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:31:07
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:22:08
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:02:57
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 10:48:36
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 09:58:53
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:25
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:02
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 00:39:11
  Przez:
  Administrator