OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.

 • Rodzaj zamówienia publicznegoUsługi
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV79710000-4 - Usługi ochroniarskie
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych: Gmach Główny Muzeum, Muzeum Historii Włocławka, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Zbiory Sztuki, Dwór w Kłóbce.

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2021/BZP 00281601/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.2/21
 • Numer planu postępowań:2021/BZP 00006731/01/P
 • Data ogłoszenia:24-11-2021 00:00
 • Termin składania ofert:02-12-2021 00:00
 • Termin otwarcia ofert:02-12-2021 00:00
 • Miejsce złożenia oferty:http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e8552c7-4c3e-11ec-8c2d- 66c2f1230e9c
 • AG.216.2/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.2/21 – SWZ

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art-125-ust-1

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.2/21 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ

 • AG.216.2/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.2/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.2/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy wykaz godzin ochrony obiektów w 2022 r.

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.