OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.


Notice: Undefined index: przedmiot-zamowienia in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 172

Notice: Undefined index: status-zamowienia in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 173

Notice: Undefined index: podmiot-odpowiedzialny in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 174

Notice: Undefined index: osoba-odpowiedzialna in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 175

Notice: Undefined index: numer-uzp-ted in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 176

Notice: Undefined index: numer-zgloszenia in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 177

Notice: Undefined index: numer-planu-postepowan in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 178

Notice: Undefined index: data-ogloszenia in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 179

Notice: Undefined index: termin-skladania-ofert in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 180

Notice: Undefined index: termin-otwarcia-ofert in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 183

Notice: Undefined index: miejsce-zlozenia-oferty in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 186

Notice: Undefined index: adres-strony-internetowej-postepowania in /2022/muzeumbip/wp-content/themes/bip-muzeum-wloclawek/functions.php on line 187
 • Rodzaj zamówienia publicznegoUsługi
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV79710000-4 - Usługi ochroniarskie
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia
 • Status zamówienia
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:01-01-1970 00:00
 • Termin składania ofert:01-01-1970 00:00
 • Termin otwarcia ofert:01-01-1970 00:00
 • Miejsce złożenia oferty:
 • Adres strony internetowej postępowania:
 • AG.216.2/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.2/21 – SWZ

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art-125-ust-1

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.2/21 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ

 • AG.216.2/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.2/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.2/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy wykaz godzin ochrony obiektów w 2022 r.

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R.