Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – zakres 2018

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:Przetarg nieograniczony,
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45265000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45442100-8, 45442110-1,
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – zakres 2018

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AD.216.1/18
 • Data ogłoszenia: 02-01-2018
 • Termin składania ofert: 21-02-2018
 • Termin otwarcia ofert: 21-02-2018
 • Miejsce złożenia oferty:

  "Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,"

 • AG.216.1-18-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-18-SIWZ.pdf

 • AG.216.1-18-Zal-1-do-SWZ-Formularz-ofertowy.doc

 • AG.216.1-18-Zal-2-do-SWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-z-postepowania.doc

 • AG.216.1-18-Zal-3-do-SWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc

 • AG.216.1-18-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc

 • AG.216.1-18-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot.doc

 • AG.216.1-18-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie.doc

 • AG.216.1-18-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow.doc

 • AG.216.1-18-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf

 • AG.216.1-18-Zal-9a-do-SIWZ-Roboty-budowlane-zewnetrzne-mhw-projekt-zamienny-15122014-architektura.zip

 • AG.216.1-18-Zal-9a-do-SIWZ-Roboty-budowlane-zewnetrzne-postanowienie-psp-z-13022017-dla-mhw.zip

 • AG.216.1-18-Zal-9a-do-SIWZ-Roboty-budowlane-zewnetrzne-zmiana-kolorystyki-elewacji-mhw-dec-wkz.zip

 • AG.216.1-18-Zal-9b-do-SIWZ-Zabezpieczenie-przeciwwodne-mhw-rewizja-iv.zip

 • AG.216.1-18-Zal-9c-do-SIWZ-Wyciag-z-projektow-aranzacji-wystawy-stalej-mhw.zip

 • AG.216.1-18-Zal-10-do-SIWZ-STWiOR.zip

 • AG.216.1-18-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.zip

 • AG.216.1-18-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ.pdf

 • AG.216.1-18-Informacja-z-otwarcia-ofert.jpg

 • AG.216.1-18-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

 • AG.216.1-18-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 09:36:49
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 01:25:58
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 01:25:35
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:36:26
  Przez:
  Administrator