OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2018 R

 • Rodzaj zamówienia publicznegoUsługi
 • Typ zamówienia publicznegoPrzetarg nieograniczony
 • Główny kod CPV79710000-4 - Usługi ochroniarskie
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona fizyczna obiektów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w 2018 r.

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AD.216.2/17
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:26-10-2017 10:00
 • Termin składania ofert:03-11-2017 08:30
 • Termin otwarcia ofert:03-11-2017 08:35
 • Miejsce złożenia oferty:\"Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,\"
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • AG.216.2-17 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.2-17 – SIWZ

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenia

 • AG.216.2-17 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapisów SIWZ

 • AG.216.2-17 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.2-17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2-17 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2018 R