OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2018 R

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Usługi,
 • Tryb zamówienia publicznego:Przetarg nieograniczony,
 • Główny kod CPV:79710000-4 - Usługi ochroniarskie,
 • Dodakowe kody CPV:
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona fizyczna obiektów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w 2018 r.

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AD.216.2/17
 • Data ogłoszenia: 26-10-2017
 • Termin składania ofert: 03-11-2017
 • Termin otwarcia ofert: 03-11-2017
 • Miejsce złożenia oferty:

  "Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,"

 • AG.216.2-17 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.2-17 – SIWZ

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenia

 • AG.216.2-17 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapisów SIWZ

 • AG.216.2-17 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.2-17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2-17 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 01:21:19
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:33:19
  Przez:
  Administrator