• MZKiD-AG.216.224 Ogłoszenie o zamówieniu

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 11/2024

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 • RODO – klauzula informacyjna

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • Porozumienie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej o zasadach wykonywania pracy zdalnej

 • Regulamin pracy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 • MZKiD-AG.216.3/23 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.123-Ogłoszenie o zamówieniu

 • Regulamin przekazywania zabytków archeologicznych

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2023 r.

 • AG.216.2-22-Ogłoszenie-o-zamówieniu

 • AG.216.1-22-Ogłoszenie o zamówieniu

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2022 r. – aktualizacja

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2022 r. — aktualizacja

 • Naglosnienie-Klobka-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.4-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.3-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.2-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-20-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.2-19-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-19-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.3-18-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.2-18-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.1-18-Ogloszenie-o-zamowieniu

 • AG.216.2-17 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.II.2-17 – Zapytanie ofertowe

 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2021 r.

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2020 r.

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2019 r.

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2018 r.

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2017 r.

 • Plan zamówień publicznych MZKiD na 2022 r.

 • AG.216.2/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • Statut Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 2021 r.

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 10/2018 – w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 59/2020 – Zasady zaciągania zobowiązań i udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 2/2021 – Regulamin komisji przetargowej

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 9/2021 – Zmiana wysokości opłaty za organizację lekcji muzealnej – Kto ma pszczoły, ten ma miód

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 10/2021 – Opłata za organizację lekcji muzealnej – Tkanina artystyczna

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 11/2021 – Opłata za organizację warsztatów rodzinnych – Gotyk Piasta – kolor miasta

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 25/2021 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania wizerunków muzealiów

 • Zarządzenie Dyrektora MZKiD we Włocławku nr 26/2021 – w sprawie nowych stawek opłat za warsztaty, lekcje i usługi w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce

 • Regulamin organizacyjny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 • Deklaracja dostępności

 • MZKiD-AG.216.224 SWZ + Załączniki – 1-8

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • Wniosek o wydanie oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków

 • Wniosek o wydanie oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków

 • MZKiD-AG.216.4.23 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.3/23 – Załącznik Nr 1 do SWZ – formularz ofertowy

 • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 – SKAN

 • MZKiD-AG.216.223 – SWZ

 • Progam działania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2028 r.

 • AG.216.123-SWZ

 • AG.216.2-22-SWZ-ochrona-mienia

 • AG.216.1-22-SIWZ

 • Naglosnienie-Klobka-Zapytanie-ofertowe

 • AG.216.4-20-SIWZ

 • AG.216.3-20-SIWZ

 • AG.216.2-20-SIWZ

 • AG.216.1-20-SIWZ

 • AG.216.2-19-SIWZ

 • AG.216.1-19-SIWZ

 • AG.216.3-18-SIWZ

 • AG.216.2-18-SIWZ

 • AG.216.1-18-SIWZ.pdf

 • AG.216.2-17 – SIWZ

 • AG.216.II.2-17 – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wytyczne

 • AG.216.1-17 – SIWZ

 • AG.216.2/21 – SWZ

 • AG.216.1/21 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Załączniki do SWZ

 • MZKiD-AG.216.3/23 – Załącznik nr 2 do SWZ

 • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 – PDF

 • MZKiD-AG.216.223_Zalaczniki 1-8 do SWZ

 • AG.216.123-Załączniki do SWZ 1-8

 • Zestawienie obiektów

 • AG.216.2-22-Załączniki-Ochrona-mienia

 • AG.216.1-22 – Załączniki 1-8 do SIWZ

 • Naglosnienie-Klobka-Zalacznik-1-Formularz-ofertowy

 • AG.216.4-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.3-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.2-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.1-20-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.2-19-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.1-19-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.3-18-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.2-18-Zal-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

 • AG.216.1-18-Zal-1-do-SWZ-Formularz-ofertowy.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.II.2-17 – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Scenariusz

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 10 – STWiOR

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Regulamin ochrony obiektów

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 21.11.2023 – SKAN

 • MZKiD-AG.216.3/23 – Załącznik nr 3 do SWZ

 • MZKiD-AG.216.223_Zalacznik 9 – Projekty budowlane

 • AG.216.123-Załączniki do SWZ 9-11

 • Inwentarz

 • AG.216.2-22 – Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • AG.216.1-22 – Załączniki 9-11 do SIWZ

 • Naglosnienie-Klobka-Zalacznik-2 Oswiadczenie-o-braku-powiazan

 • AG.216.4-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.3-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.2-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.1-20-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.2-19-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.1-19-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.3-18-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

 • AG.216.2-18-Zal-1a-do-SIWZ-Formularz-cenowy

 • AG.216.1-18-Zal-2-do-SWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-z-postepowania.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.II.2-17 – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu art._125_ust._1 zał nr 5

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o zamówieniu – podpis

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 21.11.2023 – PDF

 • MZKiD-AG.216.3/23 – Załącznik nr 4

 • MZKiD-AG.216.223_STWiOR MUZEUM DACH SŁOWACKIEGO 1a

 • AG.216.1-23 – Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia

 • Metryczki

 • AG.216.2-22 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1-22 – Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia

 • Naglosnienie-Klobka-Zalacznik-3-Wykaz-dostaw

 • AG.216.4-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.

 • AG.216.3-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.2-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.1-20-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.2-19-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.1-19-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.3-18-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx

 • AG.216.2-18-Zal-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-z-postepowania

 • AG.216.1-18-Zal-3-do-SWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.II.2-17 – Odpowiedzi na pytania

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane1

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

 • MZKiD-AG.216.4.23 – SWZ – podpis

 • MZKiD-AG.216.3/23 – SWZ

 • MZKiD-AG.216.223 – MZKiD dach Słowackiego 2023 – przedmiar robót

 • AG.216.1-23 – Informacja z otwarcia ofert

 • Karta zabytku archeologicznego

 • AG.216.2-22-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1-22 – Informacja z otwarcia ofert

 • Naglosnienie-Klobka-Zalacznik-4-Wzor-umowy

 • AG.216.4-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.3-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.2-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.1-20-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.2-19-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.1-19-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.3-18-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.2-18-Zal-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

 • AG.216.1-18-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • AG.216.II.2-17 – Odpowiedzi na pytania II

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • MZKiD-AG.216.224 Załącznik nr 9 – Projekty budowlane2

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Wyjaśnienia do SWZ 28.11.2023r.

 • MZKiD-AG.216.3/23 – Wyjaśnienia do SWZ

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • AG.216.1-123 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.2-22_Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • AG.216.1-22 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Naglosnienie-Klobka-Zalacznik-5-Opis-przedmiotu-zamowienia

 • AG.216.4-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-uslug

 • AG.216.3-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.2-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.1-20-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.2-19-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-uslug

 • AG.216.1-19-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot

 • AG.216.3-18-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-uslug

 • AG.216.2-18-Zal-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

 • AG.216.1-18-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-robot.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług

 • AG.216.II.2-17 – Zmiana terminu składania ofert

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

 • MZKiD-AG.216.223-Informacja z otwarcia ofert

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • AG.216.1-22 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Naglosnienie-Klobka-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.4-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.3-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.2-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.1-20-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.2-19-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.1-19-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.3-18-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie

 • AG.216.2-18-Zal-5-do-SIWZ-Wykaz-dostaw

 • AG.216.1-18-Zal-6-do-SIWZ-Wykaz-osob-ktore-beda-wykonywac-zamowienie.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

 • AG.216.II.2-17 – Odpowiedzi na pytania III

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art-125-ust-1

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1

 • MZKiD-AG.216.224 Wyjaśnienia do SWZ 30.04.2024_2

 • MZKiD-AG.216.124 SWZ

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja z otwaria ofert – 30.11.2023.pdf

 • Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.09.2023

 • MZKiD-AG.216.223 – Informacja z otwarcia ofert – SPROSTOWANIE

 • AG.216.4-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.3-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.2-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.1-20-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.2-19-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.1-19-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.3-18-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow

 • AG.216.2-18-Zal-6-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow.

 • AG.216.1-18-Zal-7-do-SIWZ-Zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-wykonawcy-niezbednych-zasobow.doc

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

 • AG.216.II.2-17 – Odpowiedzi na pytania IV

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.124 Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.223 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.4-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.3-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.2-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.1-20-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.2-19-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.1-19-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.3-18-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.2-18-Zal-7-do-SIWZ-Wzor-umowy

 • AG.216.1-18-Zal-8-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

 • AG.216.II.2-17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz robót

 • MZKiD.AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o wyniku postępowania SKAN

 • Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • AG.216.4-20-Zal-9-do-SIWZ-Regulamin-ochrony-obiektow

 • AG.216.3-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekt-budowlany

 • AG.216.2-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-budowlany

 • AG.216.1-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-branza-architektoniczna-konstrukcyjna

 • AG.216.2-19-Zal-9-do-SIWZ-Regulamin-ochrony-obiektow

 • AG.216.1-19-Zal-9a-do-SIWZ-Projekt-budowlany

 • AG.216.3-18-Zal-9-do-SIWZ-Regulamin-ochrony-obiektow

 • AG.216.2-18-Zal-8-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna

 • AG.216.1-18-Zal-9a-do-SIWZ-Roboty-budowlane-zewnetrzne-mhw-projekt-zamienny-15122014-architektura.zip

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – drenaż wyciąg z projektu odwodnienia mhw

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • MZKiD-AG.216.224 Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.4.23 – Ogłoszenie o wyniku postępowania PDF

 • MZKiD-AG.216.223 – Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

 • MZKiD-AG.216.323 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.4-20-Zal-10-do-SIWZ-Oswiadczenia

 • AG.216.3-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekt-instalacja-odgromowa

 • AG.216.2-20-Zal-9-do-SIWZ-Projekty-instalacja-odgromowa

 • AG.216.1-20-Zal-10-do-SIWZ-STWiOR

 • AG.216.2-19-Zal-10-do-SIWZ-Oswiadczenia

 • AG.216.1-19-Zal-9b-do-SIWZ-Projekt-instalacja-odgromowa

 • AG.216.3-18-Zal-10-do-SIWZ-Oswiadczenia

 • AG.216.2-18-Zal-9-do-SIWZ-Rysunki-projektowe

 • AG.216.1-18-Zal-9a-do-SIWZ-Roboty-budowlane-zewnetrzne-postanowienie-psp-z-13022017-dla-mhw.zip

 • AG.216.2-17 – Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenia

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – MHW – projekt – zamienny 15122014 – architektura

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Regulamin ochrony obiektów

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża architektoniczno-konstrukcyjna

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • MZKiD-AG.2016.3-23 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • AG.216.4-20-Odpowiedzi-i-wyjasnienia-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.3-20-Zal-10-do-SIWZ-STWiOR

 • AG.216.2-20-Zal-10-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot

 • AG.216.1-20-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych

 • AG.216.2-19-Odpowiedzi-i-wyjasnienia-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-19-Zal-10a-do-SIWZ-STWiOR-dach

 • AG.216.3-18-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.2-18-Odpowiedzi-i-wyjasnienia-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-18-Zal-9a-do-SIWZ-Roboty-budowlane-zewnetrzne-zmiana-kolorystyki-elewacji-mhw-dec-wkz.zip

 • AG.216.2-17 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapisów SIWZ

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – projekt instalacji elektrycznych i ssp

 • AG.216.2/21 – Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża elektryczna

 • MZKiD-AG.216.224 Ogłoszenie o wyniku postępowania – skan

 • MZKiD-AG.216.124 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • AG.216.4-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.3-20-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych

 • AG.216.2-20-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych

 • AG.216.1-20-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.2-19-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.1-19-Zal-10b-do-SIWZ-STWiOR-instalacja-odgromowa.pdf

 • AG.216.3-18-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.2-18-Informacja-z-otwarcia-ofert.jpg

 • AG.216.1-18-Zal-9b-do-SIWZ-Zabezpieczenie-przeciwwodne-mhw-rewizja-iv.zip

 • AG.216.2-17 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – projekt konstrukcyjny MHW

 • AG.216.2/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża sanitarna

 • MZKiD-AG.216.224 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • AG.216.4-20-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.3-20-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.2-20-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.2-19-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.1-19-Zal-11a-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych-dach

 • AG.216.3-18-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.2-18-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.1-18-Zal-9c-do-SIWZ-Wyciag-z-projektow-aranzacji-wystawy-stalej-mhw.zip

 • AG.216.2-17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – projekt sanitarny aneks wodkan-co rozbud MHW

 • AG.216.2/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt wykonawczy zabezpieczeń elektronicznych

 • AG.216.4-20-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.3-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.2-20-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.1-20-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.2-19-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.1-19-Zal-11b-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych-instalacja-odgromowa

 • AG.216.3-18-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.2-18-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.1-18-Zal-10-do-SIWZ-STWiOR.zip

 • AG.216.2-17 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 • AG.216.2/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt przyłącza wodociągowego

 • AG.216.3-20-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.2-20-Uniewaznienie-przetargu

 • AG.216.1-20-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.1-19-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ

 • AG.216.1-18-Zal-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.zip

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót budowlanych

 • AG.216.2/21 – Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy wykaz godzin ochrony obiektów w 2022 r.

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – 1 strona projektu

 • AG.216.3-20-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.1-19-Informacja-z-otwarcia-ofert

 • AG.216.1-18-Odpowiedzi-na-pytania-do-zapisow-SIWZ.pdf

 • AG.216.1-17 – Odpowiedzi na pytania do zapisów SIWZ

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – Uwagi do projektu

 • AG.216.1-19-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • AG.216.1-18-Informacja-z-otwarcia-ofert.jpg

 • AG.216.1-17 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót

 • AG.216.1-19-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia

 • AG.216.1-18-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

 • AG.216.1-17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 • AG.216.1-18-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • AG.216.1/21 – Wyjaśnienia do SWZ w związku z pytaniem

 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o zmianie umowy

 • AG.216.1/21 – Zmiana SWZ

 • AG.216.1/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.1/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Wprowadzono
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  Przez:
  Administrator